Χάρη στη νέα τεχνολογία των προφίλ, μπορούν να κατασκευαστούν παράθυρα με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, με υψηλή στατική σταθερότητα και το πιο σύγχρονο λειτουργικό γυαλί. Έτσι το φως του ήλιου χρησιμοποιείται κατά το βέλτιστο τρόπο, προκειμένου να μειωθεί το κόστος θέρμανσης ή ψύξης.

Κατά τη θερμική μόνωση των κουφωμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο τρεις παράγοντες: η θερμομόνωση των προφίλ, της υάλωσης και οι συνδέσεις τοιχοποιίας (αρμολόγηση) σε συνδυασμό με ένα στατικό προφίλ λουμινίου (AluClip Pro) μπορεί με το ΚΒΕ 76 να αποφευχθεί η επιπλέον ενίσχυση του χάλυβα στο φύλλο ή την κάσα. Ο θάλαμος ενίσχυσης γεμίζει με αφρό κι έτσι αυξάνεται η θερμομόνωση (proEnergyTec).

Φυσικά στο ΚΒΕ AD76 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα τριπλά ή ειδικά λειτουργικά τζάμια πάχους μέχρι και 48 χιλιοστών. Έτσι αφ' ενός δεν χάνεται η πολύτιμη ενέργεια θέρμανσης και αφ' ετέρου εισχωρεί από τα μεγάλα παράθυρα η ηλιακή θερμότητα στο χώρο.

Πλεονεκτήματα

  • Η έξυπνη σχεδίαση των προφίλ ενισχύει τη σταθερότητα των κουφωμάτων
  • Τα στενά προφίλ δημιουργούν βέλτιστο χώρο για τη μέγιστη διείσδυση φωτός
  • Τα υψηλά οφέλη ηλιακής ενέργειας μειώνουν το επιπλέον κόστος θέρμανσης
  • Μεγάλο εύρος υαλοπινάκων έως 48mm για τη χρήση σύγχρονων τριπλών υαλοπινάκων ή ειδικών λειτουργικών τζαμιών
  • Σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης με συνολικό βάθους 76mm
  • Uf=1.0/(m2K) ήδη στη βασική του έκδοση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ