Τα χρώματα μας είναι σύμφωνα με τα 210 χρώματα του Γερμανικού Ινστιτούτου RAL (DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHUNG E.V.). Σημειώστε ότι τα χρώματα ίσως να μην απεικονίζονται 100% σωστά στην οθόνη σας. Τα χρώματα ορίζονται με έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό. Το πρώτο ψηφίο ορίζει τη ζώνη χρώματος.